cs-CZ PSP Machinery - PSP Machinery na Burzách práce a vzdělání Olomouckého kraje
Úvodní stránka>Aktuality>PSP Machinery na Burzách práce a vzdělání Olomouckého kraje

PSP Machinery na Burzách práce a vzdělání Olomouckého kraje

Jako každoročně, tak i letos Úřad práce ČR ve spolupráci s okresními hospodářskými komorami a Svazem průmyslu a dopravy ČR pořádal ve všech větších městech Olomouckého kraje tzv. burzy práce. Jedná se o přehlídku pracovních příležitostí a možností vzdělávání na středních a vysokých školách v regionu. Akce je určena především pro žáky základních a středních škol, kteří si vybírají další uplatnění, ale burzy navštíví každoročně také celá řada nezaměstnaných osob nebo zájemců o změnu zaměstnání či profese.

A co na našem stánku mohli návštěvníci vidět?

My jsme tentokrát naši firmu prezentovali třikrát, a to v Přerově, Olomouci a Prostějově. Náš tým rozšířený o dva zástupce z výroby se všem plně věnoval. Návštěvníci se zajímali hlavně o výrobky, které firma vyrábí, o strojní park a profese, které u nás nacházejí uplatnění. Měli možnost nahlédnout do firemního katalogu, seznámit se s vystavenými měřícími a kalibračními nástroji a vyzkoušet si své technické vlohy formou zábavných soutěží. Odměnou jim byly drobné dárky s logem firmy. 

Studenti a žáci pak obdrželi rovněž informace o možnosti praxe při studiu, získání stipendia, ale i možnosti brigády v období letních prázdnin a ve dnech volna, které naše společnost nabízí studentům učňovských a středních škol s technickým zaměřením. 

Všem vystavujícím bylo rovněž umožněno provést krátkou prezentaci své firmy na podiu před publikem. 

Vedení společnosti děkuje zástupcům firmy za skvělou prezentaci!

Burza prace 2019