Úvodní stránka>Společnost>Informovaný souhlas GDPR

Další informace

Informovaný souhlas GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Pro výběrová řízení na inzerované pracovní pozice bude společnost PSP Machinery s.r.o.,  IČO: 271 97 387, DIČ: CZ699000165, Kojetínská 3186/79, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, jakožto správce a zpracovatel, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na inzerci poskytujete správci své osobní údaje za účelem možného dojednání pracovní smlouvy a to na dobu nezbytně nutnou pro realizaci výběrového řízení.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  1. na přístup k osobním údajům
  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely,pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně
  4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
  5. na přenositelnost údajů
  6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
  7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů poskytuje zpracovatel, společnost PSP Machinery s.r.o. (personalni@pspmachinery.cz).