Další informace

Historie

1852 - založení firmy Heinik – Mendl, prvního strojírenského podniku v Přerově

1867 - byla založena firma Krátký produkující zemědělské stroje

1951 - založení státního podniku Přerovské strojírny

1995 - vytvoření akciové společnosti PSP Engineering 

2003 - 100% vlastníkem se stává rodina von Wedel

         - sesterská společnost IKN GmbH

2012 - transformace na holding se sesterskými společnostmi PSP Engineering a PSP Technické služby

Historie

 
HistoryHistory
HistoryHistory
PresentPresent
PresentPresent