Close
Úvodní stránka>Společnost

Související informace

Společnost

Naše společnost PSP Machinery Přerov vznikla odštěpením PC Shop z PSP Engineering a.s. dne 1. 9. 2012. Společnost je zaměřena a vybavena strojním parkem na výrobu těžkých a středně těžkých strojírenských zařízení a komponentů pro užití v různých průmyslových odvětvích od energetiky po těžební a důlní. PSP Machinery disponuje dvěma výrobními halami Těžkou strojírenskou halou a Těžkým mechanickým a montážním provozem tzv. Supertěžkou halou o celkové výměře výrobních ploch 41 600 m2. Je předním dodavatelem těžkých strojírenských výrobků. Jsme jedním z nejlépe technologicky vybavených výrobních závodů v oblasti těžkého průmyslu, s ojedinělým strojním vybavením, které slouží k výrobě velkorozměrových a velmi hmotných zařízení.

Kromě specifických strojů se na obou halách nachází zařízení pro ruční a automatové svařování, montážní střediska, zkušebny a lakovny. Zkušený tým oddělení kvality zajišťuje vstupní kontrolu, kontrolu procesu a konečnou kontrolu všech výrobků podle požadavku zákazníka. Systém kvality je certifikován podle normy ISO 9001. Společnost zajišťuje široký rozsah kontrol kvality od plánů jakosti, kontroly rozměrů všech nedestruktivních zkoušek (VT, MT, UT, PT, RT).

O firmě

 
PremisePremise
Assembly of ring motorAssembly of ring motor
Alignment of ring motorAlignment of ring motor
CrusherCrusher
Transport of millTransport of mill
Stator frameStator frame
DrumDrum
WeldingWelding
Machining of millMachining of mill
Machining of gearMachining of gear
Super heavy hallSuper heavy hall
BendingBending